Communicatie

Afstemmen op de ander
Groepsdynamiek
Contact maken met het publiek
Voorbereiding
Houding en stemgebruik
Opbouw en spanningsboog
Humor en afwisseling

Ontdek hoe leuk en effectief het kan zijn om boeiende presentaties
te verzorgen voor klein en groot publiek